Pomiń menu

Wespół w zespół, czyli współpraca międzypokoleniowa

Pomysłodawczyni:

Agnieszka Kogucik, Fundacja Edukacji i Rozwoju FLOW, Kwidzyn

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:

seniorzy i młodzież

Opis pomysłu

Pomysł dotyczy przygotowania młodzieży (także ze środowisk defaworyzowanych) oraz seniorów do wspólnego spędzania czasu oraz stworzenia okazji ku temu. Działania zakładają m.in. cykl warsztatów zarówno dla młodzieży, jak i seniorów na temat doskonalenia komunikacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron w kontakcie z innymi, specyfiki potrzeb osób zależnych, przygotowania do kontaktu z młodzieżą, odnalezienia swojego potencjału i tego, co można zaoferować drugiej stronie. W działania zaangażują się także opiekunowie, których zadaniem będzie znalezienie możliwości wspólnych projektów (np. krótkie filmy, opowieści, spektakl teatralny lub inne działania na rzecz lokalnej społeczności).