Pomiń menu

Stopy to podstawa, czyli mobilne usługi podologiczne dla seniorów

Pomysłodawczyni:

Magdalena Florczak-Sitkowska, Warszawa

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:

osoby starsze przebywające w domach pomocy społecznej

Opis pomysłu

Pomysł ma pomóc sprawdzić nowy, mobilny sposób dostarczania usług podologicznych osobom starszym przebywającym w domach pomocy społecznej. Jego celem jest uświadomienie rodzinom i/lub opiekunom seniorów wagi, jaką należy przywiązywać do właściwej higieny stóp.