Pomiń menu

Samodzielni, czyli wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających na wsi

Pomysłodawczyni:

Monika Mazurczak-Kaczmaryk, Nowosielce Kozickie

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:

dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Opis pomysłu

Pomysł polega na przetestowaniu metody pozwalającej w warunkach wiejskich stworzyć wykraczającą poza rodzinę sieć oparcia dla dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Chodzi o taką sieć, która sprawi, że osoba ta będzie mogła możliwie długo mieszkać samodzielnie w swoim domu i prowadzić gospodarstwo rolne. Być może w ramach tego pomysłu uda się także znaleźć nowe, skuteczne sposoby podnoszące świadomość osób mieszkających na terenach wiejskich odnośnie do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.