Pomiń menu

Inna wizja opieki, czyli metoda Montessori dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera

Pomysłodawczyni:

Monika Stroińska, Centrum Montessori Seniorom, Zalesie Górne

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:

osoby cierpiące na choroby otępienne

Opis pomysłu

Pomysł polega na wsparciu domów pomocy społecznej świadczących usługi na rzecz osób cierpiących na choroby otępienne w zastosowaniu terapii opartej na metodzie Marii Montessori. Metoda ta z sukcesem jest stosowana w ośrodkach opiekuńczych w Europie i na świecie. Przedmiotem innowacji będzie wypracowanie sposobu na wdrożenie metody w realiach polskich ośrodków (przeszkolenie terapeutów i przystosowanie wyposażenia) i sprawienie, by stała się bardziej dostępna.