Pomiń menu

EPI, czyli sieć wsparcia osób z epilepsją i ich rodzin

Pomysłodawczyni:

Hanna Szymczak, Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych, Warszawa

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:

osoby chorujące na epilepsję i ich rodziny

Opis pomysłu

Pomysł polega na przygotowaniu grupy mentorów wspierających rodziny osób z epilepsją odporną na leki i zachęcających je do stwarzania przestrzeni do większej samodzielności chorych. Mentorzy wspieraliby także osoby z epilepsją w utrzymaniu pracy i przygotowaniu instytucji, w których pracują, do odpowiedniego zachowania w przypadku ataku.