Pomiń menu

Aby zobaczyć listę wszystkich innowacji, które powstały w pierwszej edycji Inkubatora pomysłów, zaznacz w wyszukiwarce wszystkie obszary lub tematy.

,

Caffe Aktywni

Innowacja polega na stworzeniu wspólnej przestrzeni – Caffe Aktywni, w której młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz seniorzy mogą się integrować, a także dzielić wiedzą i doświadczeniem. Oprócz tego prowadzone są warsztaty szkoleniowe dla obu grup. »

,

Lokator

Innowacja polega na łączeniu osób, które z różnych powodów potrzebują mieszkania (np. doświadczyli przemocy domowej, znajdują się w kryzysie bezdomności) ze starszymi osobami mieszkającymi samotnie i dysponującymi przestrzenią dla dodatkowej osoby. W zamian za mieszkanie lokatorzy pomagają swoim gospodarzom w codziennych czynnościach. »

,

Sztafeta pokoleń

Pomysł polega na zainicjowaniu i utrwaleniu działań, które pozwolą na połączenie potencjałów Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas. Te liczne struktury, działające przy jednej organizacji, bardzo rzadko ze sobą współpracują, a dzięki nowym metodom możliwa będzie stała współpraca międzypokoleniowa i wspólne działania na rzecz osób zależnych. »