Pomiń menu

Aby zobaczyć listę wszystkich innowacji, które powstały w pierwszej edycji Inkubatora pomysłów, zaznacz w wyszukiwarce wszystkie obszary lub tematy.

,

Caffe Aktywni

Innowacja polega na stworzeniu wspólnej przestrzeni – Caffe Aktywni, w której młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz seniorzy mogą się integrować, a także dzielić wiedzą i doświadczeniem. Oprócz tego prowadzone są warsztaty szkoleniowe dla obu grup. »

, , ,

Czułość

Czułość to wypracowany partycypacyjnie zeszyt rozwiązań architektonicznych i projektowych zgodnych ze standardami dostępności do samodzielnego wdrożenia w miejscu użyteczności publicznej (np. kawiarniach, klubach, restauracjach, bibliotekach, świetlicach) przez osoby zarządzające daną przestrzenią. »

Gdyński Lodołamacz Technologiczny

Model edukacyjny wspierający rozwój samodzielności, korzystanie z komunikacji w przestrzeni miejskiej i integrację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o nowe technologie. »

Jak?

Podręczna i symboliczna sakiewka, w której osoba z niepełnosprawnością intelektualną może umieścić zwiniętą w rulonik kartkę z treścią wyrażającą jej oczekiwania wobec drugiego człowieka. To narzędzie stwarza szansę na wzmacnianie pozytywnych reakcji otoczenia, unikanie moralizatorstwa, konfliktu i agresji na rzecz pozytywnej narracji poprzez przełamanie konwencji w chwili, gdy osoba z niepełnosprawnością intelektualną wychodzi do osoby pełnosprawnej, oferując przyjacielski gest i „gadżet” – ocieplacz relacji. »

Mistrzowie są wśród nas

Wzorowany na systemie sprawności harcerskich program, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością intelektualną chętnie uczą się nowych umiejętności, takich jak robienie kanapki czy zamiatanie. Każdy zdobyty tytuł daje satysfakcję i pomaga w pokonywaniu własnych ograniczeń i oswajaniu strachu przed tym, co trudne i nowe. »

My też jesteśmy rodzicami

Innowacyjny program wsparcia dla rodzin, w których rodzicami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną bazujący na nurcie tzw. rodzicielstwa bliskości. Program jest skierowany zarówno do osób z NI będących rodzicami, jak i osób ich wspierających. »

Oswajanie dorosłości

Program szkoleniowy, który przygotowuje terapeutów do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną przy wykorzystaniu symulatora niemowlęcia. »

Wyzwania życia

Dydaktyczna gra planszowa, którą można wykorzystać do prowadzenia zajęć na temat szeroko pojętej seksualności człowieka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. »