Pomiń menu123

Aby zobaczyć listę wszystkich innowacji, które powstały w pierwszej edycji Inkubatora pomysłów, zaznacz w wyszukiwarce wszystkie obszary lub tematy.

Proste i pomocne

Zestaw 10 narzędzi do terapii osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych.
Narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby mogli je samodzielnie wykonać opiekunowie seniorów. Jednocześnie zespół ekspertów zadbał, aby wszystkie narzędzia miały wartość terapeutyczną i były dostosowane do potrzeb i możliwości osób starszych, a jednocześnie pozwalały na aktywny udział opiekuna w terapii. »

Seniorat - i co dalej

Ikony-oznaczenia, które ułatwiają orientację w przestrzenni kuchennej osobom z problemami z pamięcią. Ikonom towarzyszy zestaw rekomendacji dotyczących uporządkowania przestrzeni tak, aby chory mógł korzystać z niej w jak najlepszym stopniu i aby nie stwarzała ona dla niego zagrożenia. »