Pomiń menu

Development Impact & You. Practical tools to trigger & support social innovation

Autorzy: Theo Keane, Brenton Caffin, Michael Soto, Ayush Chauhan, Rikta Krishnaswamy, Geke van Dijk, Megha Wadhawan
Rok wydania: 2013
Język: angielski

Autorzy publikacji prezentują 30 konkretnych, innowacyjnych i łatwych do zastosowania narzędzi i metod pomagających w projektowaniu, planowaniu i zarządzaniu pomysłami, rozwojem oraz procesem. Opisane metody nie biorą się znikąd – autorzy w swojej dotychczasowej działalności przetestowali setki narzędzi i spośród nich wybrali te, które wydają im się najbardziej wartościowe. Są one dobrze opisane, a ich działanie przedstawione jest na podstawie sytuacji, z którymi autorzy musieli się zmierzyć.

Publikacja dostępna tutaj.

 

The Field Guide to Human Center Design

Autorzy: Ideo.org
Rok wydania: 2015
Język: angielski

Kolorowa 192-stronicowa publikacja prezentuje 57 metod projektowania usług pozwalających w inny sposób spojrzeć na wiele społecznych problemów. Autorzy starają się pokazać, że stosując te metody możemy poprawić jakość naszej pracy i dzięki temu przynieść korzyść otaczającemu nas światu.

W publikacja znajdziemy wiele praktycznych przykładów, dzięki którym dowiadujemy się jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. The Field Guide zawiera wszystko czego potrzeba, żeby lepiej zrozumieć ludzi, dla których projektujemy usługi oraz żeby efektywniej korzystać z narzędzi, z których dotychczas pewnie korzystaliśmy nie do końca świadomie.

Publikacja dostępna tutaj.

Financing social impact. Funding social innovation in Europe – mapping the way forward

Autorzy: Social Innovation Europe
Rok wydania: 2012
Język: angielski

Innowacje społeczne umożliwiają rozwiązywanie wielu problemów w społeczeństwie i zaspakajanie nieoczywistych potrzeb. Choć wiele osób się zgadza, że innowacje społeczne są tym, w co należałoby inwestować, to jednak środki przeznaczane na ten cel są stosunkowo skromne w stosunku np. do środków przekazywanych na badania i rozwój. Autorzy publikacji badają możliwości i prezentują szerokie spektrum finansowania innowacji w Europie zarówno ze środków publicznych jak i prywatnych.

Publikacja dostępna tutaj.

Głos Stoczni. Innowacje

Autorzy: Jan Mencwel, Kuba Wygnański
Rok wydania: 2013
Język: polski

W krótkiej formie autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czym są innowacje społeczne, jak można rozpoznawać autentyczną społeczną wartość różnych nowych rozwiązań, co hamuje rozwój innowacji w Polsce i jak to zmienić?
W kilku krótkich rozdziałach rozważają różne aspekty rozwoju innowacji społecznych. Opisują także konkretne przykłady przedsięwzięć, które ich zdaniem należy uznać za innowacyjne. Przede wszystkim jednak „bronią” innowacji społecznych – piszą o tym, dlaczego warto w nie wierzyć i o nie zabiegać.

Publikacja dostępna tutaj.

Good incubation

Autorzy: Paul Miller, Jessica Stacey
Rok wydania: 2016
Język: angielski

Autorzy raportu starają się pokazać jak zmieniało się inkubowanie przedsięwzięć społecznych i co z tego wynika dla osób zajmujących się tym tematem. Opisują podstawowe zależności występujące w rozwoju tego typu projektów i wskazują czynniki, które mogą pozytywnie wpłynąć na to, że dany pomysł okaże się sukcesem społecznym i rynkowym.

Publikacja dostępna tutaj.

Guide to social innovation

Autorzy: praca zbiorowa na zlecenie DG Regional and Urban Policy (European Commission)
Rok wydania: 2013
Język: angielski

Publikacja to przewodnik po innowacjach społecznych. Czytając go możemy się dowiedzieć, w jaki sposób autorzy definiują zjawisko innowacji społecznych i jak je klasyfikują. W celu lepszej orientacji w temacie podanych jest dużo konkretnych przykładów ukazujących różne aspekty innowacji.

Ważnym aspektem książki są konkretne rekomendacje skierowane dla osób zajmujących się politykami publicznymi pokazujące, w jaki sposób można ułatwić innowatorom społecznym ulepszanie otaczającej nas rzeczywistości.

Publikacja dostępna tutaj.

Kulturalny start-up. Od pomysłu do realizacji. Podpowiedzi dla inkubatorów

Autorka: Marta Białek-Graczyk
Rok wydania: 2016
Język: polski

Publikacja to zebrany przez Martę Białek-Graczyk, zbiór wskazówek, które wyrastają z modelu inkubowania projektów społeczno-kulturalnych wypracowanego przez lata działalności Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Publikacja dostępna tutaj.

The Open Book of Social Innovation

Autorzy: Robin Murray, Julie Caulier-Grice, Geoff Mulgan
Rok wydania: 2010
Język: angielski

Publikacja przygotowana wspólnie przez dwie wiodące w temacie innowacji społecznych brytyjskie instytucje – Young Foundation i NESTA.

Autorzy prezentują w niej różnorodny i energetyczny obraz innowacji społecznych w praktyce. Opisują metody i narzędzia wspomagające innowacje wykorzystywane w różnych częściach świata i w różnych sektorach – publicznym, biznesowym, pozarządowym.

Publikacja dostępna tutaj.