Pomiń menu

I Ty masz prawo być sobą – kompleksowe wsparcie dla opiekunów osób z ASD

Innowatorka:

Iwona Kapturzak, Fundacja dla Gigantów

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

opiekunowie/ki osób w spektrum autyzmu

Zespół Fundacji dla Gigantów opracował metodę kompleksowego wsparcia dla opiekunów/ek osób w spektrum autyzmu. Składa się na nią cykl 8 warsztatów zrealizowanych za pomocą autorskiej metody 4-O Otwieranie, Ogarnianie, Odpoczywanie, Odkrywanie. Poza możliwością złapania oddechu i wyjścia z izolacji społecznej, spotkania te mają drugi cel – naukę pomocy samemu sobie oraz osobom w podobnej sytuacji. Warsztaty stają się punktem wyjścia i kluczowym elementem w procesie tworzenia grup samopomocowych – ich samoistnego budowania w ich bliskim otoczeniu.