Pomiń menu

Wspólny transport, czyli przewóz osób niepełnosprawnych ruchowo

Pomysł polega na uruchomieniu transportowej aplikacji internetowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową »

Wespół w zespół, czyli współpraca międzypokoleniowa

Pomysł dotyczy przygotowania młodzieży, w tym ze środowisk defaworyzowanych, oraz seniorów do wspólnego spędzania czasu oraz stworzenia okazji ku temu »

Stopy to podstawa, czyli mobilne usługi podologiczne dla seniorów

Pomysł ma pomóc sprawdzić nowy, mobilny sposób dostarczania usług podologicznych osobom starszym przebywającym w domach pomocy społecznej »

Samodzielni, czyli wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających na wsi

Pomysł polega na przetestowaniu metody pozwalającej w warunkach wiejskich stworzyć wykraczającą poza rodzinę sieć oparcia dla dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną »

Salon Izabeli, czyli domowe spotkania z kulturą i sztuką dla seniorów

Pomysł polega na zorganizowaniu cyklicznych spotkań z kulturą i sztuką dla starszych osób zależnych i ich opiekunów w prywatnym domu »

Republika listów osób fascynujących, czyli seniorzy recenzują książki

Pomysł polega na zbudowaniu społeczności osób starszych, korzystających z usługi „książka na telefon”, poprzez regularną wymianę listów na temat przeczytanych lektur »

Od wspólnego gotowania z seniorami po lokalną sieć współpracy

Innowacja polega na włączeniu samotnych i zależnych osób starszych do życia społecznego poprzez warsztaty kulinarne i wspólne gotowanie »

Historia naszego miejsca, czyli międzypokoleniowa wymiana doświadczeń

Pomysł zakłada wsparcie seniorów przez młodych wolontariuszy, którzy dokumentują ich wspomnienia i pomagają w drobnych codziennych czynnościach »

Jak mądrze wspierać, czyli szkolenia dla opiekunów niewidzących i słabowidzących seniorów

Pomysł polega na przygotowaniu pakietu szkoleń dotyczących specyfiki opieki nad osobą niewidomą w starszym wieku »

Inna wizja opieki, czyli metoda Montessori dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera

Innowacja polega na wsparciu domów pomocy społecznej świadczących usługi na rzecz osób cierpiących na choroby otępienne w zastosowaniu terapii opartej na metodzie Marii Montessori. »