Pomiń menu

20 czerwca 2022 roku odbyło się spotkanie (w formule on-line) dotyczące projektów związanych z kulturą i realizowanych w ramach Inkubatora pomysłów. „Arbuz mobilny, uniwersalny”, „Wędrujące skrzynki” i „Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze” to innowacje, które – z wykorzystaniem kultury i sztuki – wspomagają pozytywny rozwój człowieka, umacniają kontakty z rodziną i otoczeniem, jednoczą osoby o różnych poglądach i pomagają w radzeniu sobie z traumą. Pierwszy z nich kierowany jest w stronę imigrantów. W mobilnym studio zorganizowanym w busie odbywa się cykl zajęć muzycznych i filmowych. Drugi wykorzystuje koncepcję teatru obrazkowego Kamishibai do pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Trzeci zapewnia aktywną możliwość udziału w budowaniu sceny teatralnej osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Zapis spotkania dostępny jest w serwisie Facebook. 

Rozmowę z autorkami i autorem innowacji poprowadziła Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”. Wcześniej naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998–2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Członkini Społecznej Rady Kultury przy prezydencie m.st. Warszawy (2012-2015), Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy (2015-2018), a także Zespołu Eksperckiego ds. Kultury Lokalnej przy Narodowym Centrum Kultury (2015-2017).

Gościniami i gościem panelu były i był:
Kalina Patek – magister animacji kultury. Przez 5 lat pracowała w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, gdzie zajmowała się animacją i edukacją kulturową. Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu projektów. W latach 2016-2018 koordynowała i wdrażała program Bardzo Młoda Kultura, który w województwie lubuskim nosił nazwę Kultura Tędy. Dzięki niemu stworzyła sieć animatorów, edukatorów i nauczycieli skupionych wokół edukacji kulturowej. Absolwentka III Akademii Liderów Lokalnych oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym. Ambasadorka i propagatorka teatru ilustracji Kamishibai, z którym odwiedza dzieci w przedszkolach i szkołach. Twórczyni marki „Bajeczki ze skrzyneczki”, pod szyldem której prowadzi warsztaty z użyciem Kamishibai w domach kultury, muzeach oraz w Lubuskim Teatrze. Uczy także dorosłych jak wykorzystywać to narzędzie w pracy z dziećmi. Twórczyni Nowego Forum Kamihibai – corocznej imprezy dla edukatorów i animatorów. Obecnie inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli. Odpowiada za aktywizację społeczności lokalnej w Centrum Aktywności Społecznej.

Katarzyna Peplinska-Pietrzak – pedagożka teatru, koordynatorka i trenerka dostępności, audiodeskryptorka, absolwentka wiedzy o teatrze oraz performatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje w Teatrze im. Wilama Horzycy jako specjalistka ds. edukacji i koordynatorka dostępności. Ukończyła dwuletni kurs choreografii eksperymentalnej (organizowany przez Centrum w Ruchu w Warszawie oraz Fundację Burdąg). Tworzy programy twórcze i prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Współtworzy działania performatywne i choreograficzne z osobami niewidomymi. Realizowała innowację społeczną „Zmysły w ruchu. Model choreografii dla osób niewidomych” (w ramach Inkubatora Dostępności finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz „Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze” (w ramach Inkubatora pomysłów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 i 2021 r. Myślenie o dostępności nazywa filozofią działania. Inspirują ją działania multisensoryczne oraz różnorodność w sztuce i życiu codziennym. Lubi pracować za pomocą ruchu, tańca, praktyk somatycznych.

Honorata Martin – artystka sztuk wizualnych. Zajmuje się malarstwem, fotografią, tworzy wideo animacje i performanse. Wykłada na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Brała udział w wielu wystawach w Polsce i na świecie. Laureatka najważniejszej nagrody dla młodych twórców „Spojrzenia Nagroda Deutsche Bank”, Nagrody Splendor Genadensis, Zwyciężczyni plebiscytu „Polacy z Werwą”, nominowana do Paszportów polityki.
Oskar Martin – pomysłodawca studia audiowizualnego, spędził kilka miesięcy w Kalabrii we Włoszech pracując z imigrantami, koordynował pracę muzyków dojeżdżających z Polski. Pomysłodawca mobilnego studia, operator i montażysta. Prezes Stowarzyszenia ARBUZ.

***

Projekt „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Funduszy Europejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego i Inkubatora pomysłów oraz flaga Rzeczpospolitej Polskiej