Pomiń menu

W Inkubatorze pomysłów staramy się każdego dnia odpowiadać na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale także z innowatorami i innowatorkami udowadniamy, że bariery i ograniczenia to sygnał do działania, naprawy choćby kawałka rzeczywistości.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W Inkubatorze pomysłów wspieramy nowatorskie rozwiązania odpowiadające na konkretne potrzeby społeczne. Aż 17 innowacji to właśnie inicjatywy, które wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ich opiekunów. Jest to dla nas ważny temat. A praca z ambitnymi i dobrymi ludźmi, którzy poświęcają swój czas poprawianiu jakości życia i zwalczaniu wykluczenia społecznego tej grupy, to wielki przywilej.

Sprawdźcie nad jakimi sposobami poprawy życia osób z niepełnosprawnością intelektualną pracowaliśmy i pracujemy z pomysłodawcami i pomysłodawczyniami.

 

W latach 2016-2019 rozwijaliśmy m.in.:

 • innowację „Czułość” – uświadamiającą zarządców restauracji i innych miejsc użyteczności publicznej, że zwiększenie dostępności i wygody dla osób z niepełnosprawnością nie musi wiązać się ze znacznymi kosztami.
 • Caffe Aktywni stworzyło wspólną przestrzeń, w której młodzież z niepełnosprawnością intelektualną może się aktywizować i zdobywać nowe umiejętności, rozwijając pewność siebie, a seniorzy, pełniąc role mentorów, mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniem
 • Gdyński Lodołamacz Technologiczny to model edukacyjny wspierający rozwój samodzielności, korzystanie z komunikacji w przestrzeni miejskiej i integrację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o nowe technologie
 • z pomysłodawczynią innowacji “Jak?”  stworzyliśmy ocieplacz relacji, czyli sakiewkę z karteczką z informacją do osób nie znających problemów osób z niepełnosprawnością, jakiego zachowania oczekują w kontakcie
 • Mistrzowie są wśród nas to innowacja przygotowana w oparciu o system sprawności harcerskich. Innowatorzy zaprojektowali dla osób z niepełnosprawnością intelektualną system oparty na zasadach zdobywania sprawności i tytułów mistrzowskich
 • My też jesteśmy rodzicami! stworzył program wsparcia dla rodzin, w których rodzicami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W całym procesie chodzi o zwiększenie uważności na dzieci, baczną ich obserwację i korzystanie z metod wspierania dzieci w trudnych dla nich sytuacjach
 • Oswajanie dorosłości poprzez szkolenia przygotowuje terapeutów do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną przy wykorzystaniu symulatora niemowlęcia
 • Gra „Wyzwania życia” wspomaga edukację seksualną osób z niepełnosprawnością intelektualną za pomocą edukacyjnej gra planszowej

 

Aktualnie rozwijamy 5 innowacji wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a kolejne 3 przygotowują się do testowania:

 • Być i żyć – razem silni zakłada spotkania dla rodziców z udziałem specjalistów oraz prowadzone w tym samym czasie zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami
 • RODzinnie i zielono – wsparcie przez działkowiczki i działkowców osób doświadczających wykluczenia, w tym ONI, poprzez zaproszenie ich na tereny rekreacyjne do udziału w organizowanych tam wydarzeniach, warsztatach, wspólnych pracach ogrodowych itp.
 • SMART.edu to strona internetowa z materiałami dydaktycznymi i pomocami terapeutycznymi dla osób, które pracują z osobami z niepełnosprawnościami
 • Wędrujące skrzynki – pomysł polegający na pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną z użyciem japońskiej sztuki opowiadania historii za pomocą ilustracji, jako pewnego rodzaju przedstawienia teatralnego
 • Zdal(NI) to opracowanie modelu pracy zdalnej dla instytucji pobytu dziennego wspierających dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce
 • Mobilność dla poprawy jakości życia ułatwia dostęp do prozaicznych usług poprawiających jakość życia osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami o niskim statusie materialnym poprzez organizację wizyty, transport oraz bezpłatną usługę kosmetyczki, fryzjera czy podologa.
 • Powitalnik – przewodnik po rodzicielstwie ma dać wsparcie rodzicom niemowlaka z diagnozą niepełnosprawności. Dostarcza najważniejszych informacji z zakresu wsparcia psychologicznego i prawnego, bazę kontaktów do rodziców z podobnym doświadczeniem
 • Innowacja StopKlatka, czyli platynowy parent empowerment poprzez warsztaty wzmacnia rodziców opiekujących się i walczących o zdrowie dziecka z niepełnosprawnością i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Inkubator pomysłów prowadzimy w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Funduszy Europejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego i Inkubatora pomysłów oraz flaga Rzeczpospolitej Polskiej