Pomiń menu

Posiłki Mocy – innowacja rozwijająca się w Inkubatorze pomysłów łącząca wspieranie niemobilnych rodzin z ratowaniem żywności. Oferowana pomoc zaspokaja zarówno potrzeby podstawowe, jak dostarczanie jedzenia, jak również te wyższego rzędu – bezpieczeństwa, przynależności i szacunku poprzez współpracę z wolontariuszami i dzielenie się swoją historią w ramach Podcastów Mocy!

Raz w tygodniu odbieramy ze sklepów, bazarów i piekarni produkty, które są dobre do spożycia, ale nie zostaną już sprzedane, np. z powodu bliskiego terminu ważności lub niedoskonałego wyglądu. Nasi wolontariusze i wolontariuszki przekazują paczki z żywnością (głównie warzywa, owoce i pieczywo) osobom, którym trudno jest wyjść z domu i zrobić zakupy – mówią inicjatorzy akcji ze Stowarzyszenia Mudita. Powodów niemobilności jest wiele: bariery architektoniczne, konieczność stałej opieki nad bliską osobą, nadwrażliwość na bodźce dziecka, jak również obawa przed zachorowaniem osób z obniżoną odpornością.

Zespół innowacji Posiłki mocy

Zapraszamy do udziału zarówno rodziny osób z niepełnosprawnością, wolontariuszy i wolontariuszki wspierające w przygotowaniu i dostarczaniu paczek z jedzeniem do rodzin, ale także sklepy, piekarnie, warzywniaki, które chcą przyłączyć się do akcji – zachęca do współpracy na terenie Warszawy, Krakowa i Poznania innowatorka Olga Ślepowrońska.

Podcasty mają moc!

Równie ważne jest wsparcie poprzez wspólne spędzanie czasu wolontariuszy i rodzin korzystających z pomocy. Już często sama obecność i zainteresowanie są bardzo ważne. Z tych wspólnych rozmów powstają Podcasty Mocy. Przybliżamy w nich historie rodzin, które stały się niemobilne nie przez samą niepełnosprawność lub chorobę, ale raczej przez to jak skonstruowane jest prawo, otoczenie oraz świadomość społeczna. Niemobilność może przybierać różne kształty. Zawsze wiąże się jednak z tym samym – niemożnością pełnego korzystania z życia społecznego z powodu niepełnosprawności swojej lub bliskiej osoby. Trudno jest wyjść z domu, zrobić zakupy czy załatwić różne sprawy. Takie rodziny często wypadają z życia społecznego, mierzą się z wykluczeniem, stają się niewidzialne, mimo że mieszkają obok nas – wyjaśniają inicjatorzy akcji.

Z podcastów dowiecie się, jak wygląda ich codzienność, z jakimi wyzwaniami zmagają się na co dzień i jak pomagają innym.

Podcasty Mocy w Spotify

Podcasty Mocy w Anchor

Podcasty Mocy na Youtube

 

 

  • Pierwszy to rozmowa z Panią Jolą, mamą 26-letniej Magdy z dziecięcym porażeniem mózgowym, która wymaga stałego wsparcia i całodobowej opieki drugiej osoby.
    Posłuchaj w Spotify oraz Youtube.

  • W drugim posłuchacie historii Pani Małgorzaty, która sama będąc osoba z niepełnosprawnością wychowuje dwóch synów wymagających stałego wsparcia. 
    Posłuchaj w Spotify oraz Youtube.

  • W trzecim, najnowszym, poznacie historię rodziny Pani Ani, która udowadnia, że “diagnoza jest tylko informacją od lekarza, a nie scenariuszem na życie.” Zarówno syn, jak i córka pani Ani mają zdiagnozowane spektrum autyzmu. Posłuchaj w Spotify oraz Youtube.

Inkubator pomysłów prowadzimy w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Funduszy Europejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego i Inkubatora pomysłów oraz flaga Rzeczpospolitej Polskiej