Pomiń menu

Przełom roku to bardzo intensywny czas dla całego zespołu, a także dla innowatorów Inkubatora pomysłów. Jakie zadania stoją przed pomysłodawcami i animatorkami projektu?

Inkubator pomysłów to projekt Gminy Miasta Gdynia i Fundacji Stocznia, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące włączenia społecznego.

– Inkubator pomysłów to ważne narzędzie, dzięki któremu możemy zbierać ciekawe idee na rzecz włączania osób społecznie wykluczonych. Pomysłodawcy zgłaszają się do nas z rewelacyjnymi pomysłami, które rodzą się z ich doświadczeń i obserwacji i są dzięki temu realnym sposobem na skuteczną pomoc. Tym samym dzięki naszemu wsparciu oraz pracy metodą inkubatora mogą one być przetestowane i tym samym poprawiać jakość życia osób wykluczanych – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

 Przełom roku to bardzo intensywny czas dla całego zespołu, a także dla innowatorów Inkubatora pomysłów. Jakie zadania stoją przed pomysłodawcami i animatorkami projektu?  Inkubator pomysłów to projekt Gminy Miasta Gdynia i Fundacji Stocznia, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące włączenia społecznego.  – Inkubator pomysłów to ważne narzędzie, dzięki któremu możemy zbierać ciekawe idee na rzecz włączania osób społecznie wykluczonych. Pomysłodawcy zgłaszają się do nas z rewelacyjnymi pomysłami, które rodzą się z ich doświadczeń i obserwacji i są dzięki temu realnym sposobem na skuteczną pomoc. Tym samym dzięki naszemu wsparciu oraz pracy metodą inkubatora mogą one być przetestowane i tym samym poprawiać jakość życia osób wykluczanych – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.  Obecnie pod opieką zespołu Inkubatora znajdują się pomysłodawcy z dwóch naborów. – Pracujemy bardzo intensywnie z obiema grupami, każda z nich jest na innym etapie w rozwijaniu swojej innowacji – wyjaśnia Anna Ratajczak, animatorka z gdyńskiego zespołu Inkubatora pomysłów. – Za nami już m.in. spotkanie otwarcia dla drugiego naboru, który dostał się do Inkubatora Pomysłów.  Podczas spotkania pomysłodawcy mogli wziąć udział w grze sieciującej „Podróż Bohatera”. – To innowacja, która powstała w jednym z inkubatorów działających na terenie naszego kraju. Ma na celu wzmacnianie ludzi w ich działalności i połączenie zespołów korzystających z pracy metodą inkubatora – wyjaśnia Anna Ratajczak. – Samo spotkanie otwarcia zostało rozłożone w czasie na dwa dni, a innowatorzy zostali podzieleni na dwie grupy.  Oprócz tego osoby z drugiego naboru mogły skorzystać także z przygotowanych warsztatów metodą Dragon Draming, która wzmacnia poczucie sensu podczas realizacji projektu oraz pozwala na zaangażowanie całego zespołu. W przeciwieństwie do innych metod skupia się – poza planowaniem i wdrażaniem – na całości przedsięwzięcia: od momentu tworzenia wspólnej wizji aż po przetwarzanie końcowych efektów, uczenie się i celebrację. Warsztaty były przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych udziałem w Inkubatorze i miały na celu pomoc w pełnym podejściu do rozwoju swojego pomysłu.  Z kolei pomysłodawcy z pierwszego naboru są w trakcie testowania swoich pomysłów. – Pierwszy nabór powoli szykuje się do przekazania produktów, które powstały w wyniku testowania. My natomiast szykujemy się do realizacji wizyt monitoringowych, co oznacza, że spotkamy się z naszymi innowatorami i na miejscu będziemy konsultować przebieg testowania – mówi Anna Ratajczak. – Mamy trzynaście testujących się pomysłów, a trzy wizyty już za nami. Bardzo się cieszę, że możemy osobiście spotkać się z pomysłodawcami, bo to pozwala nam wzmacniać relacje i lepiej zrozumieć perspektywę.

Obecnie pod opieką zespołu Inkubatora znajdują się pomysłodawcy z dwóch naborów. – Pracujemy bardzo intensywnie z obiema grupami, każda z nich jest na innym etapie w rozwijaniu swojej innowacji – wyjaśnia Anna Ratajczak, animatorka z gdyńskiego zespołu Inkubatora pomysłów. – Za nami już m.in. spotkanie otwarcia dla drugiego naboru, który dostał się do Inkubatora Pomysłów.

Podczas spotkania pomysłodawcy mogli wziąć udział w grze sieciującej „Podróż Bohatera”. – To innowacja, która powstała w jednym z inkubatorów działających na terenie naszego kraju. Ma na celu wzmacnianie ludzi w ich działalności i połączenie zespołów korzystających z pracy metodą inkubatora – wyjaśnia Anna Ratajczak. – Samo spotkanie otwarcia zostało rozłożone w czasie na dwa dni, a innowatorzy zostali podzieleni na dwie grupy.

Oprócz tego osoby z drugiego naboru mogły skorzystać także z przygotowanych warsztatów metodą Dragon Draming, która wzmacnia poczucie sensu podczas realizacji projektu oraz pozwala na zaangażowanie całego zespołu. W przeciwieństwie do innych metod skupia się – poza planowaniem i wdrażaniem – na całości przedsięwzięcia: od momentu tworzenia wspólnej wizji aż po przetwarzanie końcowych efektów, uczenie się i celebrację. Warsztaty były przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych udziałem w Inkubatorze i miały na celu pomoc w pełnym podejściu do rozwoju swojego pomysłu.

Z kolei pomysłodawcy z pierwszego naboru są w trakcie testowania swoich pomysłów. – Pierwszy nabór powoli szykuje się do przekazania produktów, które powstały w wyniku testowania. My natomiast szykujemy się do realizacji wizyt monitoringowych, co oznacza, że spotkamy się z naszymi innowatorami i na miejscu będziemy konsultować przebieg testowania – mówi Anna Ratajczak. – Mamy trzynaście testujących się pomysłów, a trzy wizyty już za nami. Bardzo się cieszę, że możemy osobiście spotkać się z pomysłodawcami, bo to pozwala nam wzmacniać relacje i lepiej zrozumieć perspektywę.

***

Projekt „Innowacje na ludzką miarę 2.Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.