Pomiń menu

Jedną z 29. innowacji, która otrzymała grant na przetestowanie swoich rozwiązań w praktyce, jest projekt Masz.to. Wszystkie wyłonione pomysły w ramach Inkubatora pomysłów mają na celu poprawę jakości życia osób doświadczających wykluczenia społecznego oraz opiekujących się nimi osób lub wsparcie aktywistów i aktywistek z danego obszaru działań społecznych.

Autorkom pomysłu, Agnieszce Lewickiej i Zuzannie Szcześ-Wójcickiej, pomagamy w Fundacji Stocznia rozwijać ich innowację i wspieramy na każdym etapie jej testowania. Masz.to odpowiada na globalne wyzwania ekologiczne, dając szansę rozwoju projektu w duchu zero waste. Aplikacja maszto.org łączy organizacje pozarządowe z indywidualnymi osobami, które mają do oddania konkretne rzeczy. To miejsce w sieci, w którym będzie można odnaleźć instytucję, która potrzebuje konkretnych przedmiotów do swojej działalności (laptop, krzesło, regał itd.), z osobami, które chcą dać drugie życie nieużywanym przez nich sprzętom. 

screen strony maszto z ikonkami poszczególnych kategorii przedmiotów

Autorki planują objąć swoim projektem całą Polskę, a do fazy testów wybrały dwa miasta. Do końca listopada organizacje działające dla mieszkańców Warszawy i Krakowa zapraszamy do zgłaszania się do współpracy na stronie maszto.org.

 

Logo Funduszy Europejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego i Inkubatora pomysłów oraz flaga Rzeczpospolitej Polskiej