Pomiń menu

Inkubator pomysłów to projekt Gminy Miasta Gdynia i Fundacji Stocznia, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące włączenia społecznego. Wspieramy pomysły, koncepcje i idee, dzięki którym osoby borykające się problemem wykluczenia ze społeczności i związanymi z nim konsekwencjami będą mogły godnie i bez przeszkód funkcjonować, zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i szerzej – w całym społeczeństwie. 6 września ruszył nabór do Inkubatora pomysłów.

Szukamy pomysłów na nowatorskie usługi, produkty i sposoby działania dotyczące szeroko rozumianego włączenia społecznego, a więc:

  • integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już doświadczających wykluczenia,
  • ułatwienia dostępu do usług społecznych,
  • wzmacniania i uruchamiania potencjału grup samopomocowych.

Czekamy zwłaszcza na pomysły służące włączeniu społecznemu w małych społecznościach lokalnych (np. wśród mieszkańców osiedla, w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, parafiach itp.) oraz poprawie kondycji psychicznej, zwłaszcza u dzieci. Zależy nam również na pomysłach dających wsparcie osobom z doświadczeniem uchodźczym i migranckim.

Chodzi nam o takie przedsięwzięcia, które łącząc lokalne zasoby (np. czas i kompetencje mieszkańców, dostępne przestrzenie i lokalnie funkcjonujące instytucje), mogą skutecznie i efektywnie pomagać mieszkającym w danej okolicy osobom wykluczonym lub takim wykluczeniem zagrożonym. Myślimy także o tych pomysłach, dzięki którym osoby te będą mogły aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności.

Autorom i autorkom najlepszych pomysłów oferujemy wsparcie w rozwoju innowacji oraz grant na jej przetestowanie (ok. 40 000 złotych).

Nabór do Inkubatora pomysłów trwa do 3 października 2021 roku. Praktycznie każdy może wziąć w nim udział – osoby fizyczne, grupy nieformalne, różnego rodzaju instytucje i firmy.

W trakcie naboru zapraszamy na bezpłatne wydarzenia towarzyszące, w tym:

  • debatę on-line o zdrowiu psychicznym z udziałem m.in. Przemka Staronia (14 września),
  • webinarium informacyjne (15 września),
  • tzw. miksery, czyli warsztaty prowadzone metodą design thinking i Dragon Dreaming (20–21, 22 i 23 września).

Zapraszamy do składania pomysłów poprzez ten formularz zgłoszeniowy, gdzie znajdziecie Państwo także informacje dotyczące szczegółów naboru.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z zespołem Inkubatora pomysłów.