Pomiń menu

16 i 17 września w Warszawie odbędzie się kolejna WymIaNNa, czyli spotkanie osób i instytucji zajmujących się innowacjami społecznymi. Tegoroczne spotkanie organizują Fundacja Stocznia i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Ostatni raz takie wydarzenie miało miejsce ponad 2 lata temu. Od tego czasu tak wiele się zmieniło. Z pewnością innowacyjności społecznej potrzebujemy teraz jeszcze bardziej. Dociera do nas, że zdolność do bycia innowacyjnym nie jest tylko czymś, co „miło jest mieć”, ale coraz częściej przekonujemy się, że to może być umiejętność decydująca o przetrwaniu. Spotykają nas (i pewnie będą spotykać) wyzwania całkiem nowe i gwałtowne. Musimy za nimi nadążać.

Organizatorzy WymIaNNy wierzą, że wymiana doświadczeń i budowanie relacji między innowatorami i innowatorkami oraz tymi, którzy ich wspierają, jest warunkiem koniecznym do tego, by innowacje rozwijały się w lepszy sposób, by miały większy zasięg, by były trwalsze.

WymIaNNa to miejsce spotkania:

  • innowatorów i innowatorek społecznych, czyli tych, którzy sami lub przy wsparciu innych osób robią innowacje społeczne,

  • przedstawicieli i przedstawicielek instytucji, które wspierają rozwój innowacji społecznych, czyli osób związanych z inkubatorami innowacji społecznych, samorządami lokalnymi, administracją centralną, uczelniami, instytucjami finansowymi, firmami zaangażowanymi społecznie, grantodawcami,

  • osób na różne inne sposoby związanych z tematem innowacji społecznych.

Zapisy na WymIaNNę przyjmujemy do 10 września na stronie www.wymianna.pl.

***

WymIaNNa odbywa się w ramach projektu Katalizator Innowacji Społecznych finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Fundację Stocznia oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.