Pomiń menu

30 stycznia w Warszawie odbędzie się Innovathon dla dostępności, czyli maraton projektowania rozwiązań ułatwiających dostęp do usług, produktów, przestrzeni publicznych dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami. Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 

Podczas maratonu projektowania, który odbędzie się w Marzycielach i Rzemieślnikach w Warszawie uczestnicy będą wspólnie szukać, kształtować i prototypować rozwiązania ułatwiające dostęp do usług, produktów, przestrzeni publicznych dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami. Celem jest także inspirowanie i wspieranie w poszukiwaniu innowacji i rozwiązań problemów społecznych z obszaru dostępności. Uczestnicy wydarzenia w ramach zajęć warsztatowych będą pracowali nad prototypami rozwiązań, następnie je publicznie prezentowali.

Dla kogo?

Innovathon jest dla każdego, kto ma ochotę, potrzebę lub pomysł jak zwiększyć dostępność, a tym samym ułatwić samodzielność osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

Organizatorzy zapraszają drużyny (od 3 do 5 osób) i uczestników indywidualnych. Osoby, które zgłoszą się indywidualnie zostaną zaproszone przed rozpoczęciem pracy warsztatowej do stworzenia zespołów lub będą mogły dołączyć do już istniejących, które liczą mniej niż 5 osób.

Nasi moderatorzy pomogą wam usystematyzować wiedzę, przejść przez proces projektowania innowacji i stworzyć prototyp produktu, usługi lub rozwiązania zwiększającego dostępność, które następnie zostanie ocenione przez JURY.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w Innovathonie trzeba pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie: https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/innovathon-dla-dostepnosci-1957.html, a następnie wysłać go na adres abolcek@rops.krakow.pl do 20 stycznia 2020 r. do północy.

Nagrody

Autorzy najlepszego rozwiązania wypracowanego w trakcie wydarzenia otrzymają nagrodę w wysokości 2 000 zł. Ponadto wygenerowane pomysły mogą zostać zgłoszone do Inkubatora dostępności prowadzonego przez ROPS w Krakowie i uzyskać grant do 100 000 zł. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://www.rops.krakow.pl/lewa/inkubator-dostepnosci-35/o-projekcie-156.html

Więcej informacji

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie: https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/innovathon-dla-dostepnosci-1957.html