Pomiń menu

W Krakowie powstaje Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił niedawno przetarg na zaprojektowanie i budowę nowej przestrzeni. Ma być gotowa do wiosny 2012 roku.

Chodzi o stworzenie fizycznej przestrzeni stwarzającej warunki do pracy, nauki, czy spędzania wolnego czasu. Jak wyjaśnia Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie intencją jest integracja „różnych środowisk, które pod jednym dachem znajdą wspólną przestrzeń do działania: startupów i mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców i grup nieformalnych, każdego, kto jest zainteresowany rozwijaniem swej aktywności”.

Nowa przestrzeń powstanie w oparciu o dwa istniejące budynki magazynowe przy ul. Zabłocie w Krakowie.

Urzędnicy planują, że swoją siedzibę w nowej przestrzeni będą miały także miejskie instytucje odpowiedzialne za wspieranie inicjatyw społecznych, dialog i współpracę z organizacjami społecznymi.

Przestrzeń Klastra Zabłocie 20.22 podzielona zostanie na tzw. strefy, w tym m.in.:

  • Strefę Przedsiębiorczości – obejmującą działalności w zakresie „start-upów”, inkubatorów przedsiębiorczości, innych, innowacyjnych form przedsiębiorczości.
  • Strefę Kreatywną – obejmującą działalności w obszarze sztuki i designu, tzw. „nowych mediów”, akcji artystycznych skierowanych do różnych środowisk, terapii poprzez wystawiennictwa.

oraz, co nas najbardziej interesuje

  • Strefę Innowacji Społecznych – obejmującą działalność organizacji społecznych, obywatelskich i niezależnych tzw. inkubatorów i laboratoriów społecznych („social labs”), a także innych form innowacji społecznych, w tym grup nieformalnych.

Inwestycja jest przygotowywana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

oprac. na podstawie informacji na krakow.pl
Photo by Dayne Topkin on Unsplash