Pomiń menu

Zapraszamy do udziału w seminarium poświęconym ewaluacji innowacji społecznych, które odbędzie się 13 maja w Warszawie.

 

Proces wspierania w rozwoju innowacji społecznych jest wyzwaniem i eksperymentem! Wyzwaniem i eksperymentem jest również towarzysząca mu ewaluacja. Badania ewaluacyjne są w Polsce już dobrze ugruntowane, jednak zwykle obejmują długotrwałe, stabilne programy lub projekty. Badanie innowacji społecznych – inicjatyw, które dopiero się wyłaniają, często metodą „prób i błędów”, stawia przed badaczami nowe zadania, zarówno w zakresie projektowania, jak i realizowania ewaluacji.

Uważamy, że są to ważne kwestie, którym warto poświęcić uwagę, dlatego organizujemy seminarium poświęcone właśnie ewaluacji innowacji społecznych!

Chcemy, żeby to spotkanie stało się okazją do wspólnego zidentyfikowania głównych wyzwań związanych z ewaluacją innowacji społecznych, zwłaszcza tych będących dopiero we wstępnej fazie rozwoju oraz tych, których skala oddziaływania jest (póki co) niewielka. Chcemy się wspólnie zastanowić, jak sobie z tymi ewaluacyjnymi wyzwaniami radzić. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie będzie także dobrą okazją, by wymienić się doświadczeniami – czemu służy ewaluacja innowacji, co się sprawdziło i udało, jakie błędy popełniliśmy i co można robić lepiej. Zakończymy je sformułowaniem wskazówek i rekomendacji, które, mamy nadzieję, będą użyteczne nie tylko dla samych badaczy i badaczek, ale także dla osób, które wspierają rozwój innowacji społecznych.

Kiedy?

13 maja 2019 roku (poniedziałek), w godz. 10.00-16.00

Gdzie?

w Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu Innowacji Społecznych (przy ul. Brackiej 25 w Warszawie, III p)

Dla kogo?

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do badaczy i badaczek, zajmujących się ewaluacją innowacji społecznych, zwłaszcza tych, które były wspierane w ostatnich latach w ramach inkubatorów współfinansowanych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydaje nam się, że spotkanie może być także interesujące dla osób prowadzących takie inkubatory, ale także pozostałych osób, które po prostu są zainteresowane problematyką ewaluacji innowacji społecznych.

Co się będzie działo?

To ten typ spotkania, w którym specjalnie nie ma sztywnego programu, wystąpień, prezentacji. Zapraszamy uczestników i uczestniczki do tego, byśmy wspólnie najpierw zidentyfikowali tematy, którymi się wspólnie zajmiemy, a następnie mierzyli się z nimi w różnych konfiguracjach. Czeka nas więc burza mózgów, world cafe, praca w małych grupach i wspólna dyskusja.

Jak się zgłosić?

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłoszenie chęci udziału w seminarium do 9 maja na adres: kwojcikowska@stocznia.org.pl

Uczestnikom i uczestniczkom spoza Warszawy możemy zwrócić koszty dojazdu. Śródków na ten cel nie mamy zbyt wiele, ale nie chcemy, by konieczność samodzielnego opłacenia kosztów stanowiła barierę w udziale. Dlatego, jeśli ktoś z Państwa potrzebuje takiego wsparcia – prosimy o informację w mailu zgłoszeniowym.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, piszcie do nas – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Pozdrawiamy,

Magda Biejat, Maciej Onyszkiewicz, Katarzyna Wójcikowska

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

 

Seminarium odbywa się w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.