Pomiń menu

Spośród wszystkich innowacji społecznych, które wspieraliśmy w ramach naszego Inkubatora pomysłów wybraliśmy te, które z różnych powodów wydają się szczególnie warte upowszechniania, czyli różnego rodzaju wysiłków zmierzających do tego, by działały one na większą skalę.

 

W trakcie trzech naborów do Inkubatora pomysłów, który w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę” prowadzi Stocznia wspólnie z miastem Gdynią, m.st. Warszawa oraz Ecorysem, otrzymaliśmy łącznie ponad 270 pomysłów na nowe rozwiązania odpowiadające na różne potrzeby osób, którym ze względu na stan zdrowia, zaawansowany wiek lub niepełnosprawność trudno samodzielnie funkcjonować, a także na potrzeby ich opiekunów.

Spośród tych pomysłów wybraliśmy około 70, które uznaliśmy za najciekawsze, faktycznie innowacyjne, odpowiadające na prawdziwe potrzeby, a zarazem możliwie realistyczne w wykonaniu. Ich autorów wspieraliśmy w dopracowywaniu tych pomysłów, a po kolejnych kilku miesiącach wybraliśmy takie, które w naszym przekonaniu na tym etapie były najbardziej dopracowane i gotowe do sprawdzenia. W ten sposób wyłoniliśmy 33 innowacje, których autorom przekazaliśmy dotacje na przetestowanie swoich pomysłów.

Następnie, po zakończeniu tych pilotażowych wdrożeń, wybraliśmy łącznie 18 innowacji, które w naszym przekonaniu w sposób szczególny są warte upowszechniania, czyli zabiegów o to, by korzystano z tych nowych rozwiązań, produktów usług także w innych miejscach.

Wybór oczywiście nie był łatwy, więc na każdy etapie korzystaliśmy z pomocy ekspertów i ekspertek, którzy pomagali nam pod różnym kątem przyglądać się najpierw wstępnym, a potem bardziej już dopracowanym pomysłom na innowacje społeczne.

Wybierając ostatecznie 18 innowacji do upowszechniania braliśmy pod uwagę efekt pilotażu, czyli co ostatecznie powstało w jego trakcie, jakie zmiany wynikają z zastosowania danej innowacji, jakie są koszty jej kolejnych wdrożeń i szanse na to, by takie kolejne wdrożenia lub stosowanie danej innowacji na większą skalę faktycznie miały miejsce. Dokonując tego wyboru zapoznawaliśmy się zarówno z raportami samych innowatorów i innowatorek, z produktami końcowymi przeprowadzonych przez nich pilotaży, a także z raportami z tzw. ewaluacji towarzyszącej, która prowadzona była w trakcie testów. Wysłuchaliśmy także osobistych prezentacji innowatorów i innowatorek. Wyboru tych innowacji dokonaliśmy w trakcie dwóch dwudniowych spotkań komisji – 24 i 25 października 2018 r. w Gdyni oraz 26 i 27 lutego 2019 r. w Warszawie.

18 innowacji szczególnie docenionych przez Inkubator pomysłów to:

 1. Caffe Aktywni >>
 2. Lokator >>
 3. Oswajanie dorosłości >>
 4. Nowy model hospicjum >>
 5. Proste i pomocne >>
 6. Wyzwania życia >>
 7. Animator więzi >>
 8. Czułość >>
 9. Gdyński Lodołamacz Technologiczny >>
 10. Ilustrowana publikacja >>
 11. JAK? >>
 12. Mistrzowie są wśród nas >>
 13. My też jesteśmy rodzicami! >>
 14. Niewidzialna wyprawa >>
 15. Ogród leczy >>
 16. Otwarta kuchnia miejska >>
 17. Sztafeta pokoleń >>
 18. Trenerzy wsparcia >>